OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Badanie ankietowe


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

  • 2024-03-26, 12:27 Ważne

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji


Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 marca 2024r. rozpoczynają się powtórne konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030

  • 2024-03-26, 12:26 Ważne

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r


uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego

  • 2024-04-18, 10:16

Warsztaty EKO - OGRÓD w gminie Szczebrzeszyn


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" serdecznie zaprasza na warsztaty ekologiczne "Eko - ogród" 25.04.2024 godz. 16:30

  • 2024-04-17, 7:58

Podziękowanie


Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

  • 2024-04-16, 15:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp z o.o. nr ZAM4422A wraz z zalicznikową linią zasilającą, usytuowaną na działce nr ewid. 294, położonej w obrębie Niedzieliska, jedn. ewid. Szczebrzeszyn – obszar wiejski.

  • 2024-04-12, 14:00

Ogłoszenia


OGŁOSZENIE NR ROK.0050.99.2024


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2024 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczając na ten cel kwotę – 60 000 zł. Konkurs swym zakresem obejmie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

  • 2024-04-12, 13:31 Ważne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza, że w otwartym konkursie ofert ogłoszenie nr 0050.73.2024 z dnia 06 marca 2024 roku na realizację zadań publicznych w roku 2024, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w formie wsparcia dotacje otrzymują:

  • 2024-04-12, 13:12

Ostrzeżenia meteorologiczne


Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego