OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Zakup węgla


Wniosek o preferencyjny zakup węgla

  • 2022-11-09, 15:56 Ważne

OBOWIĄZUJĄCE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO


Uwaga: Intensywne opady deszczu, Oblodzenie, Przymrozki

  • 2023-03-27, 15:06

Oddaj krew Uratuj życie


Akcja terenowa w Szczebrzeszynie 05.04.2023 (środa) 09.00 - 13.00. Centrum Muzealno-Edukacyjne "Harcówka"

  • 2023-03-27, 10:33

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26


Intensywne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

  • 2023-03-27, 8:20

RAPORT Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  • 2023-03-24, 14:29

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Przymrozki/1 (wszystkie powiaty).W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

  • 2023-03-23, 15:16

Ogłoszenia


OGŁOSZENIE NR ROK.0050.70.2023


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2023 na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • 2023-03-20, 15:29 Ważne

OGŁOSZENIE NR 0050.71.2023


Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  • 2023-03-20, 15:25 Ważne

Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom


Unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  • 2023-03-17, 13:29
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego