Szlaki tyrystyczne

Poniżej znajdują się najbardziej atrakcyjne szlaki turystyczne w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się informacjami o najważniejszych z nich.


Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Położenie na tle jednostek fizjograficznych – Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy prawie w całości leży we wschodniej części Roztocza Zachodniego, przez które przełamują się dwie dość szerokie bruzdy, przebiegające południkowo, zwane padołami. Dna tych padołów sięgają poziomu Równiny Biłgorajskiej. W jednym z nich płynie Gorajec dopływ Poru i dlatego zwany on jest Padołem Gorajca.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Szlaki turystyczne

Ścieżka spacerowa nr 1 – opis krajoznawczy. Długość 4,5 km. Znaki czarne Przejście piesze lub rower turystyczny. Uwaga: drogi gruntowe/less/trudne do pokonania po opadach atmosferycznych.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Ścieżka turystyczno-poznawcza Szczebrzeszyn-Kawęczynek

Celem jaki przyświecał utworzeniu tej ścieżki było stworzenie wszystkim zainteresowanym możliwości miłego i pożytecznego spędzenia czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, pięknymi krajobrazami oraz śladami bliższej i dalszej historii tego terenu. Ścieżka wiedzie przez jeden z ciekawszych fragmentów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Tu powinien być opis

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego