Data publikacji: 2024-03-26, 12:26

Ilość wyświetleń: 133

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 marca 2024r. rozpoczynają się powtórne konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030. Dokument przedkładany aktualnie do konsultacji zawiera uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji prowadzonych w terminie 10 stycznia do 26 lutego 2024 roku. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji a także właścicieli nieruchomości, podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje tam działające.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030 (GPR) to strategiczny dokument, wskazujący jakie działania należy podjąć w celu ożywienia obszaru rewitalizacji oraz jakie rozwiązania wdrożyć, by zmniejszyć problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne w tej części naszej Gminy. Obszar objęty rewitalizacją został wyznaczony Uchwałą nr XXXII.406.2023 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie 26 kwietnia 2023 roku i obejmuje:

 • Osiedle Szczebrzeszyn
 • Przedmieście Zamojskie

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 26.03.2024r. do 30.04.2024r. w formie:

 1. zbierania uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, lub osobiście w Urzędzie Miejskim, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
 2. zbierania uwag w postaci elektronicznej* na adres mailowy um@szczebrzeszyn.pl
  * W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: „Uwagi do Gminnego Programu Rewitalizacji”
 3. otwartego spotkania i debaty. Spotkanie z debatą zaplanowano na dzień 11 kwietnia 2024 roku w godzinach 16.30-17.30. Spotkanie odbędzie się:
  na platformie TEAMS oraz w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce aktualności nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem spotkania
 4. Badania ankietowego. Ankieta dostępna będzie na stronie internetowej i na fanpagu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na platformie facebook.

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030 będą zbierane z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej Urzędu https://szczebrzeszyn.pl/pl/lista-aktualnosci. Na tej samej stronie zostanie udostępniony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 1. Z datą wpływu przed dniem 26.03.2024 oraz po dniu 30.04.2024,
 2. Przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, lub zgłoszone ustnie w terminie innym niż w trakcie debaty zaplanowanej na dzień 11.04.2024
 3. Nie podpisane przez autora,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego