Data publikacji: 2023-05-17, 11:14

Ilość wyświetleń: 1092

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem


Odsłuchaj

Powrót

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Musi to być faktura rozliczeniowa za zużycie gazu, nie może to być faktura prognozowana ( pro forma)

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł/ mies. dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł /mies na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  •  od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  •  od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  2.  dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT od opłaconej faktury za paliwo gazowe można złożyć:

  •  elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP Taki wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
  •  tradycyjnie (w formie papierowej) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie ,Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pokój 21 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 )


Formularz wniosku do pobrania poniżej

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego