Ilość wyświetleń: 1076

Oferta inwestycyjna


Odsłuchaj

Powrót

Teren inwestycyjny: Nieruchomość rolna

Lokalizacja: Obręb Klemensów, dz. nr ew. 286, położona w Szczebrzeszynie

Obszar: Powierzchnia 3,2886 ha

Własność: Gmina Szczebrzeszyn

Opis terenu: Klasa gruntu IVa o pow. 2.7317 ha, klasa gruntu IV o pow. 0.5569 ha

Kształt działki: Kształt foremny, prostokąt

Przez działkę przebiegają sieci: Elektryczna (w bezpośrednim sąsiedztwie występuje linia średniego napięcia oraz farma fotowoltaiczna), gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków (w odległości ok. 600m), telekomunikacyjna

Drogi główne i dojazdowe: Droga dojazdowa do terenu to droga gminna utwardzona tłuczniem kamiennym, nr ew. działki 292, szer. 4m; nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 74

Przeznaczenie terenu: Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod usługi i przedsiębiorczość gospodarczą zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczebrzeszyn

Link do strony oferty

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego