projekty rfrd

Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


„Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia "

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

Zakończono projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia"

Dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Grzegorz Bizior

Przejdź do artykułu

„Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczebrzeszynie "

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

"Przebudowa drogi gminnej nr 110372 L Wielącza Kolonia"

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie

W dniu 28.03.2023r. protokołem odbioru zakończyła się przebudowa drogi.

Autor: Grzegorz Bizior

Przejdź do artykułu

"Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia"

Autor: Grzegorz Bizior

Przejdź do artykułu

"Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie”

W ramach zawartej w dniu 27.06.2022 r. umowy Nr 1540 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 - zadanie jednoroczne). Całkowita wartość zadania: 541553,93 zł.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

"Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

"Przebudowa drogi gminnej nr 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia - Wielącza”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego