Obiekty kultury

Muzea, biblioteki, domy kultury


Muzeum Dawnych Rzemiosł

Muzeum Dawnych Rzemiosł rozpoczęło swoją działalność latem 2014 roku. Obiekty ludowego budownictwa przemysłowego oraz eksponaty związane z pracą dawnych rzemieślników przyciągają turystów. W szczególności ostatni wiatrak Roztocza typu koźlak, który jest teraz w pełni sprawny i w pełni wyposażony, dzięki czemu można dokładnie zapoznać się z pracą dawnego młyna wietrznego, jak również roztoczańska kuźnia, która przenosi nas w czasie i pokazuje, czym niegdyś parał się kowal.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Muzeum Skarbów Ziemi i Morza

Już w szkole średniej, do której chodził obecny właściciel obiektu w Lubyczy Królewskiej zrodziła się jego pasja do skamieniałości i minerałów oraz geologii. Jego pierwszym znaleziskiem było skamieniałe drzewo, które znalazł na polu przy zbiorze buraków. Od tamtej pory ciekawiło go, jakie tajemnice skrywa Ziemia.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Muzeum Starych Zegarów

Ekspozycja stała pn. "MUZEUM STARYCH ZEGARÓW" w Szczebrzeszynie powstała z inicjatywy i w oparciu o kolekcję zegarów zgromadzonych przez prywatnego kolekcjonera Leszka Marka Dudę.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie,

Książka jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wszyscy doceniamy znaczenie książki i pragniemy wiedzy. Dobra książka jest jednym z najlepszych środków samokształceniowych, jest często jedyną naszą przyjaciółką,, rozrywką kulturalną. Zapraszamy.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie

Zapraszamy na ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego