Aktualności


Barierki ochronne przy ul. Klukowskiego w Szczebrzeszynie


Gmina Szczebrzeszyn po uzyskaniu zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu zamontowała barierki zabezpieczające skarpę przy ul. Dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie wzdłuż rzeki Wieprz. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie, który wykonał zabezpieczenie z drewna pozostałego z wycinki drzew na Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie. Koszt zadania: 4 623,77 zł.

  • 2021-10-15, 14:45

Wąwóz lessowy w Kawęczynie utwardzony


Inwestycja pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków z wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją.

  • 2021-10-15, 11:46

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!

  • 2021-10-15, 9:00

Życzenia


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom Szkół i Przedszkoli Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi składamy serdeczne podziękowania

  • 2021-10-13, 15:18

Ogłoszenia


Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.36.2021


Przebudowa chodnika przy drodze gminnej ul. Słodka w Szczebrzeszynie

  • 2021-10-04, 13:33

Konsultacje


Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022.

  • 2021-09-24, 14:46

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.35.2021


Nazwa zadania: Remont boiska na Przedmieściu Zamojskim w Szczebrzeszynie – fundusz sołecki

  • 2021-09-21, 8:09
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie


Starosta Zamojski informuje, że w terminie od dnia 1 do 21 października 2021r. w godz. od 8.00 do 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu przy ul. Przemysłowej 4, w sali nr 223, nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Szczebrzeszyn

  • 2021-09-20, 13:44
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego