OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Ja już się spisałem

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?


Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

  • 2021-06-22, 8:15 Ważne
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacja dla mieszkańców


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021- wykaz numerów telefonów rachmistrzów spisowych

  • 2021-05-24, 15:39 Ważne
OSTRZEŻENIE  METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE


W związku z prognozą niebezpiecznych zjawisk wydaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, informujemy że od godz.15.00 dnia 22 czerwca 2021 do godz. 06.00 dnia 23 czerwca 2021 na terenie województwa lubelskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

  • 2021-06-22, 14:53
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie


Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o.o. informuje, że w związku z otrzymaniem pozytywnych wyników badania ze strony Sanepidu woda w miejscowości Wielącza Kolonia, Wielącza Komasacja i Złojec jest zdatna do spożycia.

  • 2021-06-20, 11:18

Ogłoszenia


ikona

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.19.2021


Nazwa zadania: Wykonanie robót drogowych na zadaniach: utwardzenie drogi gminnej nr 116302L płytami JOMB w miejscowości Kawęczyn, remont drogi gminnej dz. nr 861 płytami JOMB w miejscowości Przedmieście Szperówka, przebudowa drogi gminnej nr 116302L w miejscowości Kawęczyn

  • 2021-06-22, 11:11
ikona

Ogłoszenie o przetargu, nr postępowania: RZP.271.2.11.2021


Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 624 w miejscowości Wielącza Kolonia

  • 2021-06-22, 11:08
ikona bip

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.187.2021


Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród z siedzibą w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, na realizację zadania publicznego pn. „Mjr Tadeusz Kuncewicz ps. Podkowa – Szczebrzeski Bohater”
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  • 2021-06-21, 13:47
ikona bip

OGŁOSZENIE NR ROK. 0050.184.2021


Burmistrz Szczebrzeszyna informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Centrum Kultury Prawosławnej z siedzibą w Biłgoraju, ul. Tarnogrodzka 3, na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Muzyki Cerkiewnej w Szczebrzeszynie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

  • 2021-06-18, 14:27
Przejdź do wszystkich aktualności

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego