OSTATNIE AKTUALNOŚCI


Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓŁROCZU 2022 ROKU

  • 2022-07-13, 9:23 Ważne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Infolinia


Uruchomiona została nowa strona informacyjna, infolinia pod numerem 22 295 51 28, a także nowa e-usługa Sprawdź swoją deklarację. Zostały 3 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.).

  • 2022-06-27, 11:58 Ważne
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

"Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość."


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie informuje, że odstąpiła od umowy zawartej z Wykonawcą Highway Sp. z o. o. z/s w Gdańsku na opracowanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz materiałów Przetargowych dla przedsięwzięcia... .

  • 2022-08-05, 11:14

Modernizacja drogi (wewnętrznej) dz. nr 9410/4, 9410/11 w miejscowości Bodaczów


Zakończono modernizację drogi (wewnętrznej) dz. nr 9410/4, 9410/11 w miejscowości Bodaczów od skrzyżowania do szkoły.

  • 2022-08-05, 9:21
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne


Szanowni Państwo Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027.

  • 2022-08-04, 15:23

Ogłoszenia


Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.32.2022


Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr 9410/4, 9410/11 w Bodaczowie

  • 2022-07-27, 14:39
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie


Burmistrz Szczebrzeszyna niniejszym oferuje wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w Szczebrzeszynie obręb Przedmieście Błonie, oznaczonych nr działek 1608/1, 1609, 1610/1, 1611, 1612 z działkami nr 1605/1, 1606, 1613/1, 1613/2.

  • 2022-07-26, 15:23

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.31.2022


Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew. 241

  • 2022-07-26, 14:43
Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenie nr ROK 0050.206.2022


Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku.

  • 2022-07-26, 9:30
Przejdź do wszystkich aktualności
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego