Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnie realizowanych oraz zakończonych projektów


Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

Budowa przedszkola w miejscowości Wielącza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego

Autor: Grzegorz Bizior

Przejdź do artykułu

Informacja - Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Autor: Wojciech Kościk , 2023-10-25, 15:17

Przejdź do aktualności

„Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258”

Zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr: 110316L, 110324L, 110334L, 110327L, 110335L, 110337L, 110344L, 110347L, 110349L, 110314L, 110320L, dz. nr 259 i nr 258” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/9068/PolskiLad.

Autor: Grzegorz Bizior

Przejdź do artykułu

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Informacja dotycząca realizacji zadania własnego Gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Autor: Wojciech Kościk , 2023-03-23, 13:04

Przejdź do aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Informacja dotycząca realizacji w 2023 r. przez Gminę Szczebrzeszyn zadania w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023.

Autor: Wojciech Kościk , 2023-03-23, 12:56

Przejdź do aktualności

"Eko Szczebrzeszyn ciepło w promieniach słońca – etap II"

Na terenie Gminy Szczebrzeszyn trwają prace związane z montażem instalacji solarnych w ramach projektu pn.: „Eko Szczebrzeszyn ciepło w promieniach słońca – etap II".

Autor: Daniel Kustosz

Przejdź do artykułu

"Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczebrzeszynie”

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” – kwota uzyskanego dofinasowania 304 787,00 zł.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże – Niedzieliska Kolonia”

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2022r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr Edycja3PGR/2021/3602/PolskiLad.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przekazanie komputerów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie”

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

"Eko Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III"

Na terenie Gminy Szczebrzeszyn trwają prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „Eko Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – – etap III".

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Cyfrowa Gmina”

Cel główny projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie oraz zwiększenie jego cyberbezpieczeństwa.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

"Przebudowa drogi gminnej nr 110367L w Miejscowości Wielącza Kolonia - Wielącza”

Całkowita wartość inwestycji: 832 780,79 zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 400 000,00 zł

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w ..

„Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś”

Autor: Daniel Kustosz , 2022-06-20, 10:38

Przejdź do aktualności

„Budowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie”

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2021 r ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr 01/2021/1286/PolskiLad.

Autor: Wojciech Kościk , 2022-05-16, 11:09

Przejdź do aktualności

„Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów – Zawada”

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr 01/2021/7739/PolskiLad

Autor: Wojciech Kościk , 2022-04-11, 15:02

Przejdź do aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Informacja dotycząca realizacji w 2022r. przez Gminę Szczebrzeszyn zadania w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Autor: Wojciech Kościk , 2022-04-01, 9:54

Przejdź do aktualności

„Posiłek w szkole i w domu”

Informacja o otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Autor: Wojciech Kościk , 2022-04-01, 9:39

Przejdź do aktualności

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110345L ul. Złota w Szczebrzeszynie

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 110345L ul. Złota w Szczebrzeszynie” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji: 521 722,06 zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Termomodernizacja domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze"

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

Autor: Administrator systemu , 2020-12-18, 0:00

Przejdź do aktualności

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

W dniu 28 października 2019r. Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNI

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynków użytkowych przy szkole w Szczebrzeszynie.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego