Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z listą aktualnie realizowanych oraz zakończonych projektów


Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Planowany okres zakończenia projektu przypada na grudzień 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 7 190 248,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 6 111 711,63 zł co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”

Projekt "Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie” uzyskał dofinansowanie w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Przebudowa drogi gminnej nr 110345L ul. Złota w Szczebrzeszynie

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 110345L ul. Złota w Szczebrzeszynie” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji: 521 722,06 zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Termomodernizacja domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze"

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

Autor: Administrator systemu , 2020-12-18, 0:00

Przejdź do aktualności

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

W dniu 28 października 2019r. Gmina Szczebrzeszyn zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UL. OGRODOWA 16 W SZCZEBRZESZYNI

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w gminie Szczebrzeszyn poprzez kompleksową termomodernizację budynków użytkowych przy szkole w Szczebrzeszynie.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP

Projekt pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SZCZEBRZESZYNIE – IV ETAP otrzymał dofinansowanie w ramach Osi 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Projekt „Rozwój kompetencji uczniów z gminy Szczebrzeszyn”

Przedsięwzięcie, w ramach którego ponad 300. uczniów klas I-VII uczestniczy w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, chemii i informatyki, a nasza szkoła wyposażona została w pracownię przyrodniczą, laptopy, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn

„Rozwój kompetencji uczniów z Gminy Szczebrzeszyn” pod taką nazwą Gmina Szczebrzeszyn realizuje w 5 szkołach projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Autor: Administrator systemu

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego