projekty fc

Projekty dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


"Przebudowa drogi gminnej nr 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia - Wielącza”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

"Przebudowa dróg gminnych nr 110312L – ul. Gorajska, nr 110311L – ul. Frampolska, nr 110332L – ul. Słoneczna położonych w Szczebrzeszynie”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego