projekty fc

Projekty dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn”

Autor: Wojciech Kościk

Przejdź do artykułu

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego