Ilość wyświetleń: 968

Dlaczego warto tu zainwestować


Odsłuchaj

Powrót

Nazwę miasta rozsławił w swoim wierszu Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie...”, stąd w mieście powstały liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie jest nie lada atrakcją. Dwa najważniejsze to- drewniany chrząszcz przy źródełku, przy ul. Zygmunta Klukowskiego i z brązu na Rynku Miejskim Plac Tadeusza Kościuszki przed Ratuszem. Chrząszcz stał się bezkonkurencyjnym symbolem Szczebrzeszyna i jego znakiem rozpoznawczym. Miasto i Gmina Szczebrzeszyn ma charakter rolniczo- przemysłowy, z przewagą przemysłu spożywczo- przetwórczego. Handel i usługi są skoncentrowane w sektorze prywatnym.

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn zrealizowało wiele zadań, przed którymi stanęły władze samorządowe, a które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości, są to min.:

 • poprawa infrastruktury drogowej w mieście i gminie oraz infrastruktury kanalizacyjnej w mieście,
 • stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego w szkołach,
 • racjonalne gospodarowanie przestrzenią publiczną, wynikające z uregulowania praw własności.

Obecnie realizowana jest duża inwestycja pn.: „Budowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie”. Zakres inwestycji obejmuje budowę wieży widokowej, remont i rekonstrukcję części istniejącej wraz z nadbudową na istniejących fundamentach baszty zamkowej z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji usługowych na poszczególnych poziomach kondygnacyjnych: piwnica, parter, piętro, poddasze a także budowę zewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej, budowę bramy zamkowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniami i montażem elementów małej architektury. W piwnicy wieży ma powstać sala ekspozycyjna (lapidarium), na parterze powstanie mini kawiarenki z zapleczem, piętro wieży ma być przeznaczone na salę wystawową poświęconą wielokulturowej historii Szczebrzeszyna (lub inna funkcja), na poddaszu będzie taras widokowy. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do nadania zdegradowanej części miasta funkcji rekreacyjno- turystycznej.

Położenie Szczebrzeszyna oraz prowadzone działania proinwestycyjne przyczyniają się, że Miasto i Gmina stają się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom ale także turystom i inwestorom. Do popularności miasta w skali kraju przyczynia się Festiwal Stolica Języka Polskiego, który odbywa się corocznie w pierwszym tygodniu sierpnia. Festiwal podczas zaledwie ośmiu edycji w latach 2015-2022 zyskał miano jednego z najważniejszych festiwali literackich poświęconych językowi polskiemu. Dzięki udziałowi znanych literatów, aktorów i dziennikarzy wydarzenie cieszy się ogromnym uznaniem i przyciąga pasjonatów literatury z całej Polski. Festiwal nie tylko promuje piękno naszego ojczystego języka ale również Roztocze.

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw. Są to:

 • Firma VITERRA Bodaczów sp. z o.o. , Bodaczów, 22-460 Szczebrzeszyn.
  Jeden z wiodących w Polsce producentów oleju rzepakowego i śruty rzepakowej oraz jeden z nielicznych w Polsce zakładów przerabiających nasiona oleiste: rzepak i soję.
 • Młyn Zbożowy Olech Sp. z o.o., ul. Klukowskiego 21, 22-460 Szczebrzeszyn.
 • Trimex meble ogrodowe, Brody Małe 24k, 22-460 Szczebrzeszyn.
  Jeden z wiodących w Polsce producentów mebli ogrodowych, miejskich, parkowych i biesiadnych z drewna litego,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Barbara Krom, Brody Małe 24l, 22-460 Szczebrzeszyn.
  Jeden z wiodących w Polsce producentów pasz.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego