Aktualności


Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych

Dla osób zainteresowanych budową biogazowni rolniczej

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-27, 13:23

Przejdź do aktualności

Wmurowanie kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie

26.09.2023 r. odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu na wzgórzu zamkowym w Szczebrzeszynie z udziałem Burmistrza Szczebrzeszyna. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-27, 9:09

Przejdź do aktualności


Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej Kpa oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-26, 11:41

Przejdź do aktualności

Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-25, 14:54

Przejdź do aktualności

Ogłoszenie - Granty PPGR

Dla Beneficjentów projektu grantowego pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR"

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-25, 14:37

Przejdź do aktualności

Foto-relacja z wykładu pt. "Wirtualni przestępcy - realne niebezpieczeństwo"

W dniu 24 września 2023 roku w remizie OSP Niedzieliska odbył się wykład pt. "Wirtualni przestępcy - realne niebezpieczeństwo" w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-25, 12:19

Przejdź do aktualności

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Intensywne opady deszczu/1, od godz. 07:30 dnia 23.09.2023 (sobota) do godz. 07:30 dnia 24.09.2023 (niedziela)

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-22, 14:30

Przejdź do aktualności

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych Ważne

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, Sala konferencyjna, pok. nr 2 w dniu 29 września 2023r.

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-22, 14:21

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH Lubelskiej Izby Rolniczej

Komisja Okręgowa nr 196 w Szczebrzeszynie

Autor: Grzegorz Bizior , 2023-09-22, 8:27

Przejdź do aktualności

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego