Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Ważne

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W II PÓŁROCZU 2021 ROKU.

Autor: Daniel Kustosz , 2021-07-22, 13:45

Przejdź do aktualności

Logo
Praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. Ważne

Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.

Autor: Daniel Kustosz , 2021-07-16, 10:17

Przejdź do aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW Ważne

W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali. Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Terminy:

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-01, 15:19

Przejdź do aktualności

Ja już się spisałem
Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? Ważne

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Autor: Dominika Niemira , 2021-06-22, 8:15

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Mural Majora Tadeusza Kuncewicza ps. Podkowa

Stowarzyszenie „Chrząszczowy Gród” otrzymało dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej, w wysokości 10 000 zł, na zadanie „Major Tadeusz Kuncewicz ps. Podkowa- szczebrzeski bohater” w ramach konkursu na Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Mural znajduje się na budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie na ul. Partyzantów.

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-23, 9:31

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Bunkier oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”

Dzięki wspólnej inicjatywie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu (wchodzącego w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”), ks. ppor. Konrada Zalewskiego – kapelana 25 BLP w Zamościu, został odnowiony bunkier oddziału „Podkowy”, który znajduje się na terenie lasu „Łukaszowiec” w pobliżu miejscowości Kawęczyn (gmina Szczebrzeszyn).

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-23, 9:19

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Ogłoszenie Nr 217.2021

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.: "Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych w różnych grupach wiekowych"

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-22, 14:36

Przejdź do aktualności

77 Rocznica Wkroczenia Oddziału AK do Szczebrzeszyna
77 Rocznica Wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Partyzanckiego

Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 77 Rocznicę Wkroczenia Oddziału AK do Szczebrzeszyna oraz prezentację monodramatu pt. „Melduję Tobie Polsko – Rotmistrz Pilecki", która odbędzie się 25.07.2021 r. (niedziela) o godz. 19.00 w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-20, 14:25

Przejdź do aktualności

ikona

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr RZP.271.1.29.2021

Nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Szczebrzeszyn w roku szkolnym 2021/2022” wraz z zabezpieczeniem opieki nad uczniami podczas dowozu

Autor: Daniel Kustosz , 2021-07-20, 14:25

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
RAJD ROWEROWY "TOUR DE LUBELSKIE" W POWIECIE JANOWSKIM

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie we współpracy z Powiatem Janowskim i Stowarzyszeniem Bike Club Janów Lubelski zaprasza na Rajd Rowerowy "Tour de Lubelskie" w Powiecie Janowskim.

Autor: Dominika Niemira , 2021-07-20, 8:17

Przejdź do aktualności

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego