Data publikacji: 2024-04-22, 8:16

Ilość wyświetleń: 95

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Odsłuchaj

Powrót

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ

Obszar Województwo lubelskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 22.04.2024 (poniedziałek)

do godz. 07:30 dnia 23.04.2024 (wtorek)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Kryteria

Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.


Godzina i data wydania godz. 14:22 dnia 21.04.2024

Załączniki:

1. LUPN.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego