Data publikacji: 2024-02-02, 12:13

Ilość wyświetleń: 2313

"Czyste Powietrze"


Odsłuchaj

Powrót

Czyste Powietrze

3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze, którego celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Oficjalna strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Czyste Powietrze


Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, pokój nr 34, tel.: 846821095 wew. 353

Godziny funkcjonowania punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie:

  • poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 15.00

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

Poziom podstawowy- osoby których roczny dochód nie przekracza

  • 135 000 zł

Poziom podwyższony- osoby których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

  • 1 894 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 651 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy- osoby których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza

  • 1 090 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1 526 zł- w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów:

Podstawowy poziom dofinansowania:

  • łącznie do 66 000 zł +1 200 zł na audyt energetyczny

Podwyższony poziom dofinansowania:

  • łącznie do 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny

Najwyższy poziom dofinansowania:

  • łącznie do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny

Więcej informacji

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Do określenia niezbędnej grubości izolacji budynku można skorzystać z kalkulatora grubości izolacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

W celu oszacowania wysokości swojego dofinansowania można skorzystać z kalkulatora dotacji

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Zobacz też:

- Strona WFOŚ Lublin: http://www.wfos.lublin.pl/

- Strona programu „Czyste powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste powietrze na terenie Gminy Szczebrzeszyn

GminaStan na dzień:
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Szczebrzeszyn 31.03.2023 r.189152951 900 619,96
Szczebrzeszyn 30.06.2023 r.229177108
2 566 419,64
Szczebrzeszyn 30.09.2023 r.2532021373 697 224,00
Szczebrzeszyn 29.12.2023 r288-1534 856 589,02


Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste powietrze na terenie Gminy Szczebrzeszyn ze stanem na dzień 31.03.2024 r.

GminaStan na dzień:Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćKwota wypłaconych dotacji
Szczebrzeszyn31.03.2024 r.3182381665 404 023,54


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego