Data publikacji: 2024-04-12, 13:31

Ilość wyświetleń: 249

OGŁOSZENIE NR ROK.0050.99.2024


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE NR ROK.0050.99.2024

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2024 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczając na ten cel kwotę – 60 000 zł. Konkurs swym zakresem obejmie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Link do ogłoszenia w BIP

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego