Data publikacji: 2022-06-10, 10:31

Ilość wyświetleń: 54

Zapytanie ofertowe nr RZP 271.1.23.2022


Odsłuchaj

Powrót

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś”


Link do Zapytania w BIP: http://bip.szczebrzeszyn.pl/zamowienia,20_2-2022-6_40

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego