Data publikacji: 2021-11-16, 10:13

Ilość wyświetleń: 84

Droga gminna Nr 110367L w m. Wielącza Kolonia


Odsłuchaj

Powrót

Zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 110367L w miejscowości Wielącza Kolonia od km 0+000,00 do km 1+491,06 o nawierzchni bitumicznej z wykonaniem poboczy gruntowych o szerokości 0,75m, w tym ulepszonych kruszywem na szerokości 0,5m.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Zamościu
Łączny koszt realizacji zadania: 832 780,79 zł.
http://bip.szczebrzeszyn.pl/przetargi,9_2021-4_15

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego