Data publikacji: 2021-10-07, 0:00

Ilość wyświetleń: 304

XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP


Odsłuchaj

Powrót

W dniu 03 października 2021 r. w Kawęczynie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, na którym obecni byli delegaci oraz przedstawiciele z poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn., a także goście, m.in.:                 
Druh Sławomir Bartnik – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, mł. bryg. Marcin Lipiec – Dowódca JRG w Szczebrzeszynie. Dokonano podsumowania pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, oraz wytyczono kierunki pracy na najbliższą kadencję. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium jednogłośnie.
Wybrany został nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego  Związku OSP RP w składzie: 
Prezes – Zbigniew Paprocha 
Wiceprezes – Robert Cioś 
Wiceprezes – Mateusz Gonera  
Komendant Miejsko-Gminny – Przemysław Kniaziowski  
Z-ca Komendanta Miejsko-Gminnego – Piotr Kłus 
Sekretarz – Rafał Nizio 
Skarbnik – Zdzisław Oczkoś 
Członek –  Damian Hałasa
Członek – Dariusz Strzałkowski 
Członek – Arkadiusz Godzisz  
Członek -  Antoni Hajduk 
Członek – Mariusz Wypych  
Członek – Krzysztof Ciebień   
Członek – Mariusz Babiarz  

oraz Komisja Rewizyjna Oddziału: 
Przewodniczący – Dariusz Kaszyca 
Członek  – Andrzej Zwoliński
Członek – Tadeusz Wawryk

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego