Data publikacji: 2022-12-19, 14:55

Ilość wyświetleń: 272

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Gminny Program Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo, 

zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, które dotyczą: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie dokumentu wyznaczającego obszar rewitalizacji.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: link ankiety

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego