Data publikacji: 2022-11-23, 14:01

Ilość wyświetleń: 29

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 99


Odsłuchaj

Powrót

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 99

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/ 1

Obszar województwo lubelskie powiat zamojski

Ważność od godz. 19:00 dnia 23.11.2022 do godz. 12:00 dnia 24.11.2022 Prawdopodobieństwo 90%

Przebieg Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 lubelskie/zamojski od 19:00/23.11 do 12:00/24.11.2022 przyrost pokrywy 15 cm.

Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U.

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego