Data publikacji: 2022-08-04, 10:06

Ilość wyświetleń: 41

Informacja dot. szacowania strat w uprawach rolnych


Odsłuchaj

Powrót

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Szczebrzeszyn niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu, informuję o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych nie później niż 7 dni od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie składanego do ARiMR w roku 2022.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 6821-095 wew. 334 .


Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Henryk Matej


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego