Ilość wyświetleń: 503

Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie,


Odsłuchaj

Powrót
Logo biblioteki

Dzieje Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie mają początek w roku 1939. Nowo powstała placówka uzyskała miano: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

Biblioteka została otwarta dnia 21 stycznia 1939 roku na uroczystym zebraniu w obecności 75 osób. Referat na temat „ Książka i czytelnik ” wygłosił dr Zygmunt Klukowski. Niestety działalność biblioteki trwała krótko. W czasie II wojny światowej zbiory zostały spalone.

Po zakończeniu działań wojennych działalność tej placówki wznowiono dnia 1 października 1948 roku na mocy „ Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi ” z 17.04.1946 roku. Głównym inicjatorem i założycielem biblioteki był dr Zygmunt Klukowski – działacz społeczny, bibliofil, autor książki „ Dziennik z lat okupacji ”. Bibliotekę Miejską organizowano z ramienia Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Gminnego Referatu Oświaty i Kultury Dorosłych.

Zaczątkiem tejże biblioteki były dary ludności w postaci książek, zwrotów przechowywanych książek bibliotecznych w czasie okupacji, oraz dary pieniężne. Pierwszymi ofiarodawcami byli między innymi: dr Klukowski, p.Drożdżykowie, p.Szczygłowscy, pani Anna Mystkowska i wielu innych mieszkańców, którym zależało na tym, aby ta placówka kulturalno-oświatowa rozpoczęła swoją działalność.

W chwili obecnej dzięki dotacjom Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie zbiory biblioteki z roku na rok są coraz większe. Przeciętnie w roku zarejestrowanych jest 1200 czytelników.

Dnia 7 marca 1991 roku biblioteka przeprowadziła się do nowego lokalu, który mieści się w Urzędzie Miasta – jest to czwarty lokal od momentu powstania biblioteki. Do 1991 roku przy Bibliotece funkcjonowały Filie w Bodaczowie oraz Niedzieliskach. Do 2011 r. funkcjonowała Filia w Brodach Małych, która w tym samym roku została przeniesiona do Kawęczyna.

Od 1991 roku placówka zmieniła nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.


Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Pl. T. Kościuszki 1

tel. 84 6821-227

Adres www: www.szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego