Ilość wyświetleń: 180

„Cyfrowa Gmina”


Odsłuchaj

Powrót
logotyp cyfrowa gmina

Gmina Szczebrzeszyn podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 3650/2/2021 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Cel główny projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie oraz zwiększenie jego cyberbezpieczeństwa.

W ramach zadania zaplanowano zakup i dostawę:

  • 30 szt. komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym,
  • 5 szt. laptopów z systemem operacyjnym,
  • 5 szt. pakietów oprogramowania biurowego,
  • 1 szt. serwer z systemem operacyjnym,
  • 1 szt. szafa rack,
  • 1 szt. urządzenia dyskowe NAS,
  • 1 szt. oprogramowania do tworzenia kopi zapasowych,
  • 2 szt. przełączników sieciowych,
  • 5 szt. tokenów uwierzytelniających
  • oraz szkolenie dla administratora w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. 

W obszarze „cyberbezpieczeństwo” zaplanowano przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Projekt uzupełnia zakup usług doradztwa technicznego.

Wartość całkowita projektu: 332 490,00 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 332 490,00 zł 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego