Data publikacji: 2022-06-29, 13:01

Ilość wyświetleń: 20

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 54


Odsłuchaj

Powrót
skan

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 54 wydanego o godz. 14:28 dnia 28.06.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 3
Obszar województwo lubelskie powiat zamojski
Ważność od godz. 23:14 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022
Przebieg Nadal prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 32°C do 35°C, w czwartek
i piątek lokalnie 37°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi - Aktualizacja treści ostrzeżenia.
Godzina i data wydania godz. 23:14 dnia 28.06.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/3 lubelskie/zamojski od 23:14/28.06 do 20:00/01.07.2022 temp.
maks 32-35 st, w czw i pt lok. 37°C, temp min 18-21 st.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego