Data publikacji: 2022-06-29, 12:54

Ilość wyświetleń: 60

„Ślubny Szczebrzeszyn” - nadajmy nowy wymiar starym fotografiom ślubnym


Odsłuchaj

Powrót
logo ślubny szczebrzeszyn

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie zachęca do rodzinnych wspomnień w ramach obchodów Roku Jubileuszowego Szczebrzeszyna i Festiwalu Stolica Języka Polskiego!!!

Zgodnie z Umową zawartą w dniu 23.06.2022 r. o współpracy w ramach VIII edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego - Organizator Festiwalu wraz z Partnerem tj. Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Szczebrzeszynie, organizuje wystawę pt. „Ślubny Szczebrzeszyn”.

W związku z powyższym kierujemy do wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn ogromną prośbę o użyczenie fotografii ślubnych do przygotowania wyżej wymienionej wystawy.

Przekazane przez Państwa fotografie zostaną przez Bibliotekę zdigitalizowane i udostępnione Organizatorowi FSJP.

Artystka Krystyna Piotrowska w oparciu o wybrane zdjęcia stworzy unikatową galerię portretów ślubnych mieszkańców Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Po wykonaniu skanów fotografie zostaną zwrócone właścicielom, od których egzekwować będziemy zgody na ich publiczne udostępnienie na wystawie w nowej, przetworzonej przez Krystynę Piotrowską formie tzw. monideł.

(Monidło to rodzaj portretowego wizerunku realistycznego, najczęściej malowanego na podstawie zdjęcia ślubnego. Charakterystyczną cechą tego zazwyczaj czarno-białego obrazu były podkolorowania ust oraz oczu; inne detale retuszowano. Portretowanym postaciom często dodawano okazalsze stroje).

 Od właścicieli przekazanych fotografii wymagane będą następujące dokumenty:
- Oświadczenie w przedmiocie praw autorskich,
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- Klauzula informacyjna zgodnie z art. 12 RODO.

Termin składania fotografii: 30.06 – 10.07.2022 r.

Wystawa będzie prezentowana w trakcie Festiwalu Stolica Języka Polskiego w dniach 7 – 13 sierpnia 2022 r.

Po zakończeniu ekspozycji przygotowane przez Krystynę Piotrowską monidła zostaną nieodpłatnie przekazane Właścicielom oryginalnych fotografii.

link - https://szczebrzeszyn.naszabiblioteka.com/n,slubny-szczebrzeszyn-nadajmy-nowy-wymiar-starym-fotografiom-slubnym

Serdecznie zapraszamy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

tel. 84 6821227Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego