Data publikacji: 2022-06-20, 10:38

Ilość wyświetleń: 585

„Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w ..


Odsłuchaj

Powrót
ikona

Zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr 01/2021/7741/PolskiLad.

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2023 r.

Całkowita wartość podpisanej umowy z Wykonawcą: 3 845 411,16 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 2 589 193,73 zł, co stanowi 67,33 % ostatecznej wartości Inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania.

Wykonawcą robót jest: MIGBUD Waldemar Brzuś, Zawada 2e, 22-400 Zamość.

Zadanie polega na rozbiórce starego budynku oraz budowie nowego ogólnodostępnego obiektu użyteczności publicznej w centrum miejscowości Niedzieliska Kolonia. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku OSP w miejscowości Wielącza Wieś ma na celu dostosowania go do potrzeb użytkowników remizy strażackiej i samochodów straży pożarnej oraz utworzenie miejsc spotkań umożliwiających integrację społeczną i aktywizację mieszkańców. W ramach zadania zostaną wykonane przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.


Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego