Data publikacji: 2022-05-16, 11:23

Ilość wyświetleń: 887

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Odsłuchaj

Powrót

W związku z przeprowadzeniem Konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr XX/282/2021 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 sierpnia 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Szczebrzeszyn na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 pozycja 3688) – rozdział II ustęp 4 punkt 3 w załączeniu przekazuję Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Sekretarz Miasta i Gminy

/-/ Beata Trochimiuk

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego