Data publikacji: 2022-05-16, 11:09

Ilość wyświetleń: 277

„Budowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie”


Odsłuchaj

Powrót

Zadanie pod nazwą „Budowa punktu widokowego w Szczebrzeszynie” zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu uzyskanym w 2021r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy z Nr 01/2021/1286/PolskiLad.

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r.

Całkowita wartość podpisanej umowy z Wykonawcą: 3 024 281,32 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 2 510 883,00 zł, co stanowi 83,02 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Wykonawcą robót jest: MIGBUD Waldemar Brzuś, Zawada 2e, 22-400 Zamość.

Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta Szczebrzeszyn poprzez budowę wieży widokowej z wykorzystaniem zachowanych ruin wieży, ścieżki edukacyjnej, wyeksponowanie odkrytych reliktów historycznej zabudowy, usytuowanie małej architektury, rewaloryzacja zieleni na Wzgórzu Zamkowym. Dodatkowo wykonanie przyłączy: energetycznej, wodociągowej i sanitarnej.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do nadania zdegradowanej części miasta funkcji rekreacyjno- turystycznej.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego