Data publikacji: 2022-05-10, 14:25

Ilość wyświetleń: 62

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Odsłuchaj

Powrót

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że począwszy od miesiąca maja 2022, jeden raz w miesiącu prowadzony będzie na potrzeby mieszkańców gminy Szczebrzeszyn dyżur terapeuty uzależnień.

Dyżur będzie miał formę spotkań indywidualnych z terapeutą i będzie się odbywać w pokoju 19 A Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie w następujących terminach:

  • 11 maja 2022
  • 8 czerwca 2022
  • 20 lipca 2022
  • 10 sierpnia 2022
  • 14 września 2022
  • 12 października 2022
  • 9 listopada 2022
  • 14 grudnia 2022

Osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do korzystania z tej formy działania.


Przewodnicząca Komisji

/-/ Ordyniec Elżbieta

Załączniki:

1. plakat.jpg
2. skan informacji.pdf

Udostępnij post:

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego