Data publikacji: 2022-05-02, 8:15

Ilość wyświetleń: 770

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: „EKO Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III”


Odsłuchaj

Powrót

W związku z realizacją projektu pn.: „EKO Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III” montaż zestawu paneli fotowoltaicznych, prosimy o wypełnienie oświadczenia Klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej oraz pełnomocnictwa dla Wykonawcy firmy Solartime S.A. z Rzeszowa w celu zgłoszenia w Państwa imieniu instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego.  

Wypełniony dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.

Informacje pomocne w uzupełnieniu dokumentów:  

Grupa taryfowa (np. G11, G12W), którą odczytać można z drugiej strony rachunku za energię, nie jest tym samym co moc przyłączeniowa. Informację o mocy przyłączeniowej znajdują się na umowie z Zakładem Energetycznym. W przypadku braku możliwości wglądu do umowy, informację w tym zakresie można uzyskać dzwoniąc do Rejonu Energetycznego, w przypadku Gminy Szczebrzeszyn jest to PGE Dystrybucja, Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Zamość, numer tel. (84) 539 21 00. Mocą przyłączeniową nie jest również moc instalacji PV (np. 3,9 kW).  

Pełnomocnictwo powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem. Pełnomocnictwo podpisuje osoba, która zawierała umowę z Zakładem Energetycznym (Nabywca z pierwszej strony rachunku za energię). W przypadku większej ilości nabywców (np. małżeństwo), konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa przez każdą z nich (np. męża i żonę). Jeżeli umowa jest zawarta tylko na męża, pełnomocnictwo od żony jest nieprawomocne bez dodatkowych dokumentów.

Nr punktu poboru energii (PPE) nie jest tym samym co identyfikator miejsca poboru.

Wzór oświadczenia, musi zostać podpisane (podobnie jak pełnomocnictwo) przez osobę, na którą jest zapisany licznik. Oświadczenie jest potrzebne przy składaniu zgłoszenia, celem wykazania, iż prosument zawarł umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do dnia 31.03.2022 r. z projektu objętego dofinansowaniem. 

Wszystkie dane zawarte w wyżej wymienionych dokumentach są niezbędne do prawidłowego uzupełnienia Zgłoszenia Mikroinstalacji. Brak którejkolwiek z nich uniemożliwia wykonanie kompletnej dokumentacji.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego