Data publikacji: 2022-04-01, 9:39

Ilość wyświetleń: 203

„Posiłek w szkole i w domu”


Odsłuchaj

Powrót
flaga i godło Polski

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienie posiłku tego potrzebującym.

Na dofinansowanie realizacji zadania na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina Szczebrzeszyn otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 117 370 zł i przeznaczona będzie na opłacenie obiadów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego