Data publikacji: 2021-11-16, 9:49

Ilość wyświetleń: 83

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 624 w m. Wielącza Kolonia


Odsłuchaj

Powrót

Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 624 w m. Wielącza Kolonia od km 0+000,00 do km 0+339,96.
W zakresie budowy znajdowały się: roboty ziemne, przebudowa jezdni drogi wewnętrznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, przebudowa zjazdów indywidualnych w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Zamościu

Łączny koszt realizacji zadania: 258 640,75 zł.

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego