Data publikacji: 2021-11-02, 0:00

Ilość wyświetleń: 548

OGŁOSZENIE


Odsłuchaj

Powrót
tabela kosztów instalacji

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje uczestników projektu pn.: „EKO Szczebrzeszyn energia w promieniach słońca – etap III” polegającego na montażu na obiektach prywatnych instalacji fotowoltaicznych o wysokości odpłatności ze strony uczestników projektu, obliczonej po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz podpisaniu umowy z wykonawcą zadania, które odpowiednio wynoszą:

  • Instalacja PV – budynek mieszkalny/gospodarczy - moc instalacji 2,10 kW - koszt brutto mieszkańca 5 082,03 
  • Instalacja PV – budynek mieszkalny/gospodarczy - moc instalacji 3,00 kW - koszt brutto mieszkańca 6 524,99
  • Instalacja PV – budynek mieszkalny/gospodarczy - moc instalacji 3,90 kW - koszt brutto mieszkańca 8 442,62
  • Instalacja PV - grunt - moc instalacji 2,10 kW - koszt brutto mieszkańca 6 468,03
  • Instalacja PV - grunt - moc instalacji 3,00 kW - koszt brutto mieszkańca 8 176,81
  • Instalacja PV - grunt - moc instalacji 3,90 kW - koszt brutto mieszkańca 10 777,95

Wpłaty należy dokonać w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia na konto bankowe Gminy Szczebrzeszyn: Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie 

Nr konta bankowego: 96 9632 0006 2001 0000 0358 0059

Uwaga!!

Niedokonanie stosownej wpłaty w terminie i wysokości określonej w powyższej tabeli będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej umowy o wzajemnych zobowiązaniach Stron pod względem organizacyjnym i finansowym związanych z montażem i eksploatacją instalacji – zapis § 5 ust. 2 umowy.


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego