Data publikacji: 2021-09-29, 14:33

Ilość wyświetleń: 71

Informacja - ePodatki


Odsłuchaj

Powrót

ePodatki to serwis internetowy adresowany do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy. Decyzje wymiarowe (do 10 lat wstecz) oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020r. poz.1325 z późn. zmianami) doręczane są w formie papierowej bądź poprzez system ePuap. Serwis ePodatki stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy, podatnik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego urządzenia połączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. Bezpośrednio z systemu ePodatki można regulować swoje zobowiązania wobec gminy.

Serwis dostępny jest z poziomu strony https://szczebrzeszyn.pl – ikona ePodatki lub bezpośrednio pod adresem https://umszczebrzeszyn.epodatnik.info.

Aby móc korzystać z serwisu niezbędna jest autoryzacja, którą można wykonać na dwa równorzędne sposoby:

  1. Założenie konta w serwisie poprzez formularz rejestracyjny, w tym przypadku niezbędna jest jednorazowa wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej formularz.
  2. Wykorzystanie profilu zaufanego (login.gov.pl), w tym przypadku wizyta w urzędzie nie jest potrzebna. Niezbędne jest uzupełnienie wymaganych przez system pól w celu powiązania osoby składającej formularz z kontem podatkowym.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego