Data publikacji: 2021-07-01, 15:19

Ilość wyświetleń: 1231

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


Odsłuchaj

Powrót

W związku z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali.

Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Terminy:

• dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (od dnia 1 lipca 2021 r.) na złożenie deklaracji

• dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw

Deklarację będzie można złożyć po 1 lipca 2021 r.:

• w formie elektronicznej- wypełniony dokument można złożyć online poprzez portal ZONE: www.zone.gunb.gov.pl. Należy kliknąć w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

• w formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1 , 22-460 Szczebrzeszyn 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego