Data publikacji: 2021-06-24, 13:39

Ilość wyświetleń: 103

Ogłoszenie o przetargu „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego" RZP.271.2.12.2021


Odsłuchaj

Powrót

Nazwa zadania: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116613 L od km 0+143 do km 0+523 w miejscowości Kawęczyn


Treść przetargu zamieszczona w BIP: http://bip.szczebrzeszyn.pl/przetargi,9_2021-6_28

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego