Data publikacji: 2021-06-07, 13:44

Ilość wyświetleń: 104

Informacja o wynikach ogólnopolskiego konkursu historycznego


Odsłuchaj

Powrót

1 czerwca 2021 odbył się ogólnopolski etap konkursu „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym". Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie: Olga Sawczuk (kl.VII), Weronika Węgrzyn (kl.VII) i Bartłomiej Matyjaszek (kl.VIII) wykonali pracę multimedialną na temat działalności na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym - hrabiego Maurycego Zamoyskiego. Uczniowie przygotowywani pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kociuby zajęli III miejsce zostając laureatami tego konkursu. 

Konkurs był organizowany przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie.

Celem konkursu było:

  1. przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa, jego aktywności w przestrzeni publicznej w latach 1918-1939;
  2. poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian;
  3. poznawanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa;
  4. poznawanie i dokumentowanie roli ziemian w kształtowaniu świadomości narodowej społeczeństwa;
  5. kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach;
  6. rozwijanie pasji badawczej uczniów;
  7. odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się z warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych miejsc związanych z tą warstwą społeczną.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zmagania finałowe naszych uczniów polegały na 10 – minutowym wystąpieniu ustnym podczas którego zaprezentowali swoją pracę uzasadniając wybór tematu, dokonali analizy i oceny zebranego materiału źródłowego oraz odpowiadali na pytania dotyczące ich pracy. Przedmiotem oceny komisji była wyłącznie ustna prezentacja pracy i udzielone przez uczestników odpowiedzi.

Gratulujemy Laureatom konkursu: Oldze Sawczuk, Weronice Węgrzyn oraz Bartłomiejowi Matyjaszkowi. 

źródło: Szkoła Podstawowa w Bodaczowie

Galeria zdjęć


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego