Data publikacji: 2021-04-21, 10:16

Ilość wyświetleń: 128

Ogłoszenie nr 123.2021


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

BIP link: http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2021-4_13

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego