Data publikacji: 2021-04-21, 10:10

Ilość wyświetleń: 98

Ogłoszenie nr 122.2021


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza na rok 2021 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

BIP link: http://bip.szczebrzeszyn.pl/ogloszenia,12_2021-4_12

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego