Data publikacji: 2021-04-21, 9:28

Ilość wyświetleń: 128

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

o terminie i miejscu losowania numerów 
zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1319) Miejska Komisja Wyborcza w Szczebrzeszynie przyznaje numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zarządzonych na dzień 16 maja 2021r.

Numery te Miejska Komisja Wyborcza przyznaje w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz.14:15 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie pok. nr 2. 


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

 /-/ Jacek Paluch


Link do informacji http://bip.szczebrzeszyn.pl/inne,28_23

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego