Data publikacji: 2021-04-12, 14:33

Ilość wyświetleń: 61

Informacja dla przedsiębiorców


Odsłuchaj

Powrót

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, iż Rada Miejska w Szczebrzeszynie podjęła w dniu  24 lutego 2021 r. Uchwałę Nr XVII/238/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 przedsiębiorców, posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto przedsiębiorcom, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku dokonali opłaty jednorazowej i pierwszej raty, przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Przepisy te nie dotyczą opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). Zwrot dokonanej opłaty nastąpi po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku według załączonego wzoru.


Załączniki:

1. wniosek.docx
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego