Data publikacji: 2024-06-05, 12:41

Ilość wyświetleń: 44

Bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 28.05.2024 r.


Ogłoszenie Nr 132.2024 Burmistrza Szczebrzeszyna

w sprawie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w na podstawie art. 37f Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) organizowany jest bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Możliwość skorzystania z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego na terenie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn obejmować będzie następujące obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania Nr 1 – Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
 2. Obwód głosowania Nr 2 – Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
 3. Obwód głosowania Nr 3 – Zespół Szkół Nr 2 im. Dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie
 4. Obwód głosowania Nr 4 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczebrzeszynie
 5. Obwód głosowania Nr 5 – Wiejski Klub Kultury w Kawęczynie
 6. Obwód głosowania Nr 6 – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
 7. Obwód głosowania Nr 7 – Remiza OSP w Brodach Małych
 8. Obwód głosowania Nr 8 – Remiza OSP w Brodach Dużych
 9. Obwód głosowania Nr 9 – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
 10. Obwód głosowania Nr 10 – Szkoła Podstawowa w Wielączy
 11. Obwód głosowania Nr 11 – Szkoła Podstawowa w Wielączy-Kolonii
 12. Obwód głosowania Nr 12 – Remiza OSP w Kątach Pierwszych

Na potrzeby realizacji zadania zostały utworzone linie komunikacyjne tego transportu, w ramach którego w godzinach głosowania odbędą się dwa kursy do poszczególnych obwodów.

Trasy oraz rozkład jazdy stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Rafał Kowalik

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego