Data publikacji: 2024-05-09, 7:51

Ilość wyświetleń: 98

Niekorzystne zjawisko atmosferyczne przymrozki wiosenne


Odsłuchaj

Powrót

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, informujemy, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 08 do 22 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, oraz na stronie internetowej Urzędu wojewódzkiego w Lublinie:

https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.

Szacowania strat dokona Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego w Lublinie na wniosek rolnika.

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego