Data publikacji: 2024-05-08, 14:53

Ilość wyświetleń: 226

Informacja Poczty Polskiej


Odsłuchaj

Powrót

Informacja Poczty Polskiej o chęci nawiązania współpracy przy prowadzeniu placówki

Region sieci Poczty Polskiej S.A. w Lublinie informuje, że z dniem 19 maja 2024r., z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej S.A. zostanie zawieszona działalność Agencji Pocztowej Bodaczów. Placówka ta zostanie zlikwidowana.

Na terenie gminy Szczebrzeszyn funkcjonuje placówka pocztowa w Szczebrzeszynie, ulica Zamojska 13, czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 8.30 do 20.00

W celu utrzymania dostępności do usług na dotychczasowym poziomie Poczta Polska podejmuje działania mające na celu znalezienie podmiotu gospodarczego na terenie gminy (z wyłączeniem miasta), chętnego do współpracy z Poczta Polską w zakresie prowadzenia agencji pocztowej.

Wszelkich informacji dotyczących ww. współpracy udziela pracownik Regionu Sieci w Lublinie Pani Alicja Mitura, tel. 81 5032195.

Załączniki:

1. Skan pisma.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego