Data publikacji: 2024-03-25, 8:09

Ilość wyświetleń: 36

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Odsłuchaj

Powrót

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ

Obszar Województwo lubelskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 24.03.2024 (niedziela)

do godz. 07:30 dnia 25.03.2024 (poniedziałek)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Kryteria

Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek

temperatury przy gruncie poniżej -1°C.


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA DRUGĄ DOBĘ

Obszar Województwo lubelskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 25.03.2024 (poniedziałek)

do godz. 07:30 dnia 26.03.2024 (wtorek)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Kryteria

Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)

W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek

temperatury przy gruncie poniżej -1°C.


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA TRZECIĄ DOBĘ

Obszar Województwo lubelskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.03.2024 (wtorek)

do godz. 07:30 dnia 27.03.2024 (środa)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Kryteria

Nie przewiduje się/-


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA CZWARTĄ DOBĘ

Obszar Województwo lubelskie

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 27.03.2024 (środa)

do godz. 07:30 dnia 28.03.2024 (czwartek)

Zjawisko/stopień zagrożenia

Kryteria

Nie przewiduje się/-


Godzina i data wydania godz. 14:27 dnia 23.03.2024

Załączniki:

1. LUPN.pdf
Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego