Data publikacji: 2024-03-22, 8:33

Ilość wyświetleń: 124

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie


Odsłuchaj

Powrót

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023r. poz. 40 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie zawiadamia, że XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 marca 2024r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn,
  b) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
  c) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Szczebrzeszyn,
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  f) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szczebrzeszynie.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Szczebrzeszyna z pracy w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie

Zbigniew Złomańczuk


Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego