Data publikacji: 2024-02-13, 11:37

Ilość wyświetleń: 55

Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że po raz czwarty Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich i Nagrodę

Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim obecnej edycji będą

Polskie tradycje wielkanocne”.

Mając na względzie powyższe w załączeniu przesyłam do rozpowszechnienia Regulamin Konkursu, kartę zgłoszeniową oraz materiały promocyjno-informacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne są także na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP, pod adresem:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja


Z up. Wojewody Lubelskiego

Anna Glijer

/-/

Dyrektor Biura Wojewody

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego