Data publikacji: 2024-02-02, 13:32

Ilość wyświetleń: 264

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego


Odsłuchaj

Powrót

Szczebrzeszyn, dnia 2 lutego 2024 roku

Projekt wykazu osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Szczebrzeszyn

 Na podstawie § 9 uchwały Nr VI/91/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Szczebrzeszyn, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 2 lutego 2024 roku, wniosków osób ubiegających się o wynajem, Burmistrz Szczebrzeszyna zamierza zawrzeć umowę o najem lokalu mieszkalnego położonego w Szczebrzeszynie z:

- Państwem Moniką i Michałem małż. Senderek – czteroosobowe gospodarstwo domowe,

Projekt wykazu zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie na okres 14 dni, w terminie od 2 lutego 2023 roku do 16 lutego 2024 roku.

Odwołanie od projektu, w podanym terminie, należy składać do Burmistrza Szczebrzeszyna, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn.


Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Henryk Matej

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego