Data publikacji: 2024-01-09, 15:09

Ilość wyświetleń: 406

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn


Odsłuchaj

Powrót

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 stycznia 2024 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji a także właścicieli nieruchomości, podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje tam działające.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030 (GPR) to strategiczny dokument, wskazujący jakie działania należy podjąć w celu ożywienia obszaru rewitalizacji oraz jakie rozwiązania wdrożyć, by zmniejszyć problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne w tej części naszej Gminy. Obszar objęty rewitalizacją został wyznaczony Uchwałą nr XXXII.406.2023 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie 26 kwietnia 2023 roku i obejmuje:

  • Osiedle Szczebrzeszyn
  • Przedmieście Zamojskie

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 10.01.2024r. do 16.02.2024r. w następujących formach:

a) w formie zbierania uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, lub osobiście w Urzędzie Miejskim, od poniedziałku do piątku w godz. Pracy Urzędu

b) w formie zbierania uwag w postaci elektronicznej* na adres mailowy um@szczebrzeszyn.pl

* W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: „Uwagi do Gminnego Programu Rewitalizacji”

c) w formie ustnej na otwartym spotkaniu w formie debaty. Zaplanowano dwa spotkania:

1) 8 lutego 2024 roku w godzinach 14.00-15.30 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

2) 8 lutego 2024 roku w godzinach 16.30-18.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

d) Wywiadu z wykorzystaniem grupy przedstawicielskiej

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2024-2030 będą zbierane z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej Urzędu https://szczebrzeszyn.pl/pl/lista-aktualnosci. Na tej samej stronie zostanie udostępniony projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

1) Z datą wpływu przed dniem 10.01.2024 oraz po dniu 16.02.2024,

2) Przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, lub zgłoszone ustnie w terminie innym niż w trakcie debat zaplanowanych na dzień 08.02.2024

3) Nie podpisane przez autora,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych.

1) Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 2 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

2) Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag, propozycji i opinii dotyczących projektu zmian GPR

3) Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego