Data publikacji: 2023-11-09, 8:26

Ilość wyświetleń: 279

Ogłoszenie Nr 261.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 7 listopada 2023r


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE Nr 261/2023

Burmistrza Szczebrzeszyna

z dnia 7 listopada 2023r

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

Na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 485 z późn.zm.) Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

OGŁOSZENIE Nr 261.2023 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 7 listopada 2023r w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zadań Komitetu rewitalizacji

FORMULARZ KONSULTACYJNY Do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

Loga Unii Europejskiej, RP, lubelskiego